„Marian Rejewski – pogromca Enigmy” to tytuł publikacji dla młodego czytelnika, która w krótki sposób zaznajamia z losami i dokonaniami kryptologa. Dla bardziej dociekliwych przeznaczony jest rozdział zawierający obszerne kalendarium dotyczące losów Rejewskiego na tle wydarzeń związanych z maszyną szyfrującą Enigma.

Kilkadziesiąt bibliotek szkolnych oraz pedagogicznych w woj. kujawsko-pomorskim otrzymało bezpłatnie tę publikację dzięki dofinansowaniu z Muzeum Historii Polski w ramach projektu Patriotyzm Jutra.