Odsłonięcie tablicy pamiatkowej

W Bydgoszczy została wmurowana w ścianę budynku przy ul. Gdańskiej 10 kolejna tablica poświęcona Marianowi Rejewskiemu. Kryptolog mieszkał tam w latach 1962-69. Pod tym adresem dokładnie 50 lat temu spisał swoje „Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945”. Rękopis został zakupiony przez Wojskowy Instytut Historyczny i prawdopodobnie w oparciu o przekazany maszynopis pracownik WIH, płk Kozaczuk w książce pt. „Bitwa o tajemnice” ujawnił po raz pierwszy fakt złamania Enigmy przez polskich kryptologów – wówczas jeszcze bez podania nazwisk. W 1967 r. Marian Rejewski przeszedł na rentę. Później przeprowadził się do Warszawy, do swojego odzyskanego mieszkania w Warszawie, w którym od 1970 r. przebywał wspólnie z córką Janiną, zięciem oraz wnukiem. 

Top