Wystawa w Inowrocławiu

Wystawa „Marian Rejewski – matematyk, bydgoszczanin, kryptolog” została zaprezentowana w holu Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu. W Saloniku Literacko-Artystycznym niezwykle interesującą prelekcję o tajemnicach Enigmy wygłosił płk Jerzy Lelwic, kustosz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Ekspozycja prezentująca dokonania patrona Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy przyjechała na uroczystość 65-lecia powstania filii tej biblioteki w Inowrocławiu. Zatem liczne grono gości obchodów jubileuszowych miało okazję zapoznania się z dokonaniami genialnego kryptologa. Wystawę można jeszcze oglądać przez tydzień.

Wystawa jest częścią projektu eduka­cyjnego „Marian Rejewski – pogromca Enigmy” reali­zo­wanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty we współ­pracy z Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

logosy KPSDO PBW MZH PJ

Top