Fundacja Historyczna

„Inicjatywa Rejewski” czyli nasze uczestnictwo w II Kongresie Inicjatyw Pozarządowych RP

„Inicjatywa Rejewski” czyli nasze uczestnictwo w II Kongresie Inicjatyw Pozarządowych organizowanych przez Konfederację Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 #PROO, Priorytet 5