Fundacja Historyczna

327178042_568705361792352_3099267947374460563_n (1)

Fundacja Historyczna
im. Mariana Rejewskiego

„To właśnie ja jestem tym, który jako pracownik Biura Szyfrów Oddziału II
Sztabu Głównego przed około 40 laty tę maszynę rozszyfrował”

Marian Rejewski

Historia

Kultura

Patriotyzm

O Fundacji

Nasza Fundacja powstała w grudniu 2020 roku. Od tego czasu podejmujemy liczne działania związane z promocją postaci naszego patrona jak i szerzej historii Polski. Naszym celem jest popularyzacja historii w każdy możliwy sposób.

Nagrody Archipelagu Polskości Odbywający się dorocznie Archipelag Polskości jest stale rozrastającym się wydarzeniem społeczno-kulturalnym. Jego wizja docelowa to zgromadzenie bez mała wszystkich środowisk i organizacji, dla których patriotyzm i …

Polska polityka historyczna 1989-2023. Sukcesy i porażki Obecnie termin „polityka historyczna” kojarzy się niemal wyłącznie źle. Rzadko kiedy w wypowiedziach osób zajmujących się zagadnieniami wchodzącymi w skład polityki …

„Inicjatywa Rejewski” czyli nasze uczestnictwo w II Kongresie Inicjatyw Pozarządowych RP „Inicjatywa Rejewski” czyli nasze uczestnictwo w II Kongresie Inicjatyw Pozarządowych organizowanych przez Konfederację Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej sfinansowano …

Konkurs dla szkół podstawowych i średnich „Z Marianem Rejewskim w tle” Jako Fundacja Historyczna im. Mariana Rejewskiego zdajemy sobie sprawę, że wzięliśmy na swoje barki trud, ale i …

Odnalezione i opracowane wspomnienia płk. Jana Korkozowicza, który w trakcie II wojny światowej przebywał internowany na Węgrzech, a który został wyznaczony konspiracyjnym dowódcą Armii Krajowej przedstawiają dotąd mało znane zagadnienie rzeczywistego stosunku Węgrów do internowanych polskich żołnierzy.

Czytaj więcej…

Celem projektu ,,Memento oblitus. Na ratunek opuszczonym cmentarzom” Realizowanego przez Fundację Historyczną im. Mariana Rejewskiego jest objęcie opieką dawnych nekropolii na terenie Bydgoszczy. Przez opiekę rozumieć będziemy szereg czynności, zmierzających do ich zabezpieczenia oraz godnego, właściwego naszym czasom, wyeksponowania.

Czytaj więcej…

Archipelag Polskości jest dorocznym i rozrastającym się wydarzeniem społeczno-kulturalnym.

Jego wizja docelowa to zgromadzenie bez mała wszystkich środowisk i organizacji, dla których patriotyzm i wolność są podstawami światopoglądu i działania. Chodzi o połączenie całego archipelagu dążeń historycznych i rekonstrukcyjnych, kulturowych i religijnych, artystycznych i muzycznych, krajoznawczych i etnograficznych, ideowych i wydawniczych, wychowawczych i edukacyjnych czy gospodarczych i samopomocowych. 

Czytaj więcej…

Wesprzyj nas

Skorzystaj z naszego formularza na naszej stronie historianaprawde.pl