Fundacja Historyczna

Nagrody Archipelagu Polskości

Odbywający się dorocznie Archipelag Polskości jest stale rozrastającym się wydarzeniem społeczno-kulturalnym. Jego wizja docelowa to zgromadzenie bez mała wszystkich środowisk i organizacji, dla których patriotyzm i wolność są podstawami światopoglądu i działania. Chodzi o połączenie całego archipelagu dążeń historycznych i rekonstrukcyjnych, kulturowych i religijnych, artystycznych i muzycznych, krajoznawczych i etnograficznych, ideowych i wydawniczych, wychowawczych i edukacyjnych czy gospodarczych i samopomocowych. Poszczególne podmioty kultywujące określony rys polskości powinny się wzajemnie inspirować, aby Archipelag stawał się pełnią i jednością, w których odzwierciedla się cały blask polskości. Wspólna przestrzeń oraz prezentacje czy stoiska tworzące poszczególne „wyspy” Archipelagu mają dawać uczestnikowi paletę zbieżnych wrażliwości dążących ku fundamentalnej jedności. Archipelag Polskości ma na (dalekosiężnym) celu jednoczenie Polaków wokół wspólnych idei i zadań.

Tegoroczna edycja odbywa się 2 września w warszawskim Teatrze Palladium. Partnerami instytucjonalnymi Stowarzyszenia Patriotyzm i Wolność oraz Fundacji Historycznej im. Mariana Rejewskiego są Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”, które tworzą Radę Koordynującą przyznającą dwie nagrody i cztery wyróżnienia Archipelagu Polskości.

Jedną z dwóch nagród głównych (dla osoby prawnej) otrzymała Federacja Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda została przyznana jako wyraz docenienia wieloletniej działalności Federacji skupiającej organizacje kombatanckie i patriotyczne,
w tym jej przyczynienia się do promowania postaw patriotycznych. Nagroda zostanie wręczona zasłużonemu dla sprawy polskiej 93-letniemu prezesowi Federacji ppłk. dr. inż. Leonardowi Kapiszewskiemu.

Drugą z nagród głównych (dla osoby fizycznej) otrzyma Anna Paniszewa, dobrze znana w naszym kraju polska nauczycielka z Brześcia Litewskiego na obecnym terytorium Republiki Białorusi, która prześladowana była przez białoruskie władze za kultywowanie polskiej historii, w tym upamiętnianie walk Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego po roku 1945, a obecnie ze względów bezpieczeństwa żyjąca w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyróżnienie za całokształt działalności, w tym w szczególności za jej pionierskie programy husarskie takie, jak Podlaska Chorągiew Husarii oraz Polska Liga Husarska, otrzymała Fundacja Obowiązek Polski z siedzibą w Białymstoku. Statuetkę odbierze założyciel i prezes Fundacji oraz lider ogólnopolskiego środowiska husarskiego Dariusz Wasilewski.

Wyróżnienie za promowanie polskiej historii, a w tym przypadku w szczególności obozu narodowego założonego przez Romana Dmowskiego, otrzymało Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego z siedzibą w Jelczu-Laskowicach. Statuetkę odbierze pomysłodawca i kustosz Muzeum, a także wieloletni działacz wszechpolski Mateusz Kotas.

Wyróżnienie za udane upamiętnienie 80-lecia rzezi wołyńskiej otrzymała Akcja Społeczna „Kwiaty Wołynia”. Statuetkę odbierze autorka identyfikacji graficznej akcji w postaci stylizowanego kwiatu lnu Paulina Kalinowska.

Wyróżnienie za wytrwałe promowanie lokalnej i regionalnej historii otrzymało Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” z siedzibą w Brzezinach na Zamojszczyźnie. Statuetkę odbierze wieloletnia prezes Magdalena Szczepańska.

Nagrody i wyróżnienia Archipelagu Polskości wręczać będą kreatorzy i organizatorzy tej inicjatywy: prezes Stowarzyszenia Patriotyzm i Wolność Wioleta Kamińska oraz prezes Fundacji Patriotyzm i Wolność Artur Zawisza.