Fundacja Historyczna

MEMENTO OBLITUS. NA RATUNEK CMENTARZOM

Niegdyś miejsca pełne spokoju, zadumy, z wysublimowaną zielenią, zadbanymi alejami, rzędami dystyngowanych nagrobków. Dziś opuszczone, pochłonięte przez las, gdzieniegdzie zabudowane lub zamienione na wysypiska śmieci. Cmentarze …  Ponad 40 na terenie Bydgoszczy, w przeważającej mierze ewangelickich, ale również wielowyznaniowych, wojskowych, poepidemiologicznych. Przez wiele lat tuszowano ich obecność, wstydliwie przymykając oczy na postępującą degradację. Od kilkunastu lat ów trend został na szczęście odwrócony. W wielu miejscach w Polsce lokalne wspólnoty podejmują trud rewitalizacji dawnych, zdawałoby się nieistniejących cmentarzy. Nieistniejących tylko formalnie, bowiem tuż pod powierzchnią ziemi dalej spoczywają tam ludzie. Dziesiątki, setki, tysiące na poszczególnych cmentarzach …

Jesteśmy przekonani, że po latach zaniedbań, nadszedł w Bydgoszczy czas refleksji, porządkowania i należytego traktowania miejsc pochówku. Podjęcie wspólnych działań w tym zakresie będzie wyrazem szacunku dla ludzi, którzy w tym miejscu niegdyś rodzili się, żyli i umierali. Będzie również wyrazem naszego człowieczeństwa.

Celem projektu ,,Memento oblitus. Na ratunek opuszczonym cmentarzom” Realizowanego przez Fundację Historyczną im. Mariana Rejewskiego jest objęcie opieką dawnych nekropolii na terenie Bydgoszczy. Przez opiekę rozumieć będziemy szereg czynności, zmierzających do ich zabezpieczenia oraz godnego, właściwego naszym czasom, wyeksponowania. Cel projektu realizowany będzie poprzez:  

  • Lokalizację opuszczonych cmentarzy w terenie
  • Uczytelnienie granic cmentarzy
  • Oczyszczenie terenu cmentarzy ze śmieci, gruzów, samosiejek
  • Oczyszczenie nagrobków i innych obiektów funeralnych na terenie cmentarzy
  • Ustawienie na terenie cmentarzy tablic informacyjnych lub głazów memoratywnych 

W ramach projektu jako pierwsze zostaną zrewitalizowane dwa cmentarze ewangelickie, pierwotnie położone na terenie wsi Osowa Góra (niem. Hoheneiche). Mniejszy, wschodni cmentarz założono w 3. ćw. XIX w;, większy, zachodni, powstał nieco później, na początku XX w. W obecnej chwili obydwa znajdują się poza granicami miasta, na obszarze gminy Sicienko.

Dwa cmentarze na początek

Jeśli jesteś zainteresowany wolontariatem przy oczyszczaniu, odnowieniu i uczytelnieniu obydwu cmentarzy, to zapraszamy na wspólną akcję w dniu 17.06.2023 r. (sobota), o godzinie 10.00. Na uczestników czekać będzie ciepły poczęstunek, zaś dla duszy opowieść o historii Osowej Góry. 

TERMIN: 17.06.2023 r. (sobota). Rozpoczęcie: godzina 10.00. Zakończenie: około godziny 13.00

MIEJSCE ZBIÓRKI: Bydgoszcz, Osowa Góra, na końcu ulicy Masztowej

Lokalizacja GPS: 53°09’48.8″N,  17°54’27.9″E

Pinezka google maps: https://goo.gl/maps/AsW7aWs2cE1GqXEn6

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt fundacjarejewskiego.poczta@op.p