Fundacja Historyczna

Nasze projekty

Odnalezione i opracowane wspomnienia płk. Jana Korkozowicza, który w trakcie II wojny światowej przebywał internowany na Węgrzech, a który został wyznaczony konspiracyjnym dowódcą Armii Krajowej przedstawiają dotąd mało znane zagadnienie rzeczywistego stosunku Węgrów do internowanych polskich żołnierzy.

Czytaj więcej…

Celem projektu ,,Memento oblitus. Na ratunek opuszczonym cmentarzom” Realizowanego przez Fundację Historyczną im. Mariana Rejewskiego jest objęcie opieką dawnych nekropolii na terenie Bydgoszczy. Przez opiekę rozumieć będziemy szereg czynności, zmierzających do ich zabezpieczenia oraz godnego, właściwego naszym czasom, wyeksponowania.

Czytaj więcej…

Archipelag Polskości jest dorocznym i rozrastającym się wydarzeniem społeczno-kulturalnym.

Jego wizja docelowa to zgromadzenie bez mała wszystkich środowisk i organizacji, dla których patriotyzm i wolność są podstawami światopoglądu i działania. Chodzi o połączenie całego archipelagu dążeń historycznych i rekonstrukcyjnych, kulturowych i religijnych, artystycznych i muzycznych, krajoznawczych i etnograficznych, ideowych i wydawniczych, wychowawczych i edukacyjnych czy gospodarczych i samopomocowych. 

Czytaj więcej…