Fundacja Historyczna

Kujawsko-Pomorskie Targi Książki Regionalnej

Odnalezione i opracowane wspomnienia płk. Jana Korkozowicza, który w trakcie II wojny światowej przebywał internowany na Węgrzech, a który został wyznaczony konspiracyjnym dowódcą Armii Krajowej przedstawiają dotąd mało znane zagadnienie rzeczywistego stosunku Węgrów do internowanych polskich żołnierzy.

 

We wspomnieniach omówione zostały działania podejmowane w konspiracji przez marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, co do dziś budzi znaczne kontrowersje wśród badaczy. Przedstawione są również zadania i możliwość realizacji działań związanych ze wsparciem Armii Krajowej działającej na terenie okupowanej Polski oraz w trakcie Powstania Warszawskiego.

Wspomnienia zostały poprzedzone dość szerokim rysem biograficznym płk. Jana Korkozowicza, który jak dotąd nie doczekał się swojej biografii.

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.