Fundacja Historyczna

Kontakt

Fundacja Historyczna im. Mariana Rejewskiego
ul. Pomorska 26/5, 85-050 Bydgoszcz

Adres do korespondencji:

ul. Beskidzka 2/42, 85-166 Bydgoszcz

KRS 0000872829
Konto: Nest Bank: 15 2530 0008 2020 1069 2424 0001

tel. 797411168

e-mail: info@marianrejewski.pl